ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-23

 

Α ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 30 ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Α/Α

Κ.Μ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ

ECTS

(πιστωτικές μονάδες)

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚ./ εβδομάδα

1.                    

520003

Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία

Π. Πετρίδης

6

3

2.                    

520191

Μέθοδοι και Τεχνικές της Κοινωνικής Έρευνας

T. Λεμοντζόγλου

Διδάσκων ΕΣΠΑ

6

3

3.                    

520089

Εισαγωγή στην Κοινωνική Θεωρία

Α. Λαβράνου

6

3

4.                    

520142

Θέματα Ελληνικής Ιστορίας:

19ος-20ος

Ν. Μαρωνίτη

6

3

5.                    

520195

Πληροφοριακή παιδεία: Μεθοδολογία αναζήτησης, αξιολόγησης και χρήσης πηγών*

Χρ. Κανάκη

6

3

Β ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ) 30 ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Α/Α

Κ.Μ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ

ECTS

(πιστωτικές μονάδες)

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚ./ εβδομάδα

6.                    

520028

Ιστορία Ανθρωπολογικής Σκέψης

Π. Καράμπαμπας Διδάσκων ΕΣΠΑ

6

3

7.                    

520057

Ανθρωπολογικές Έρευνες στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο

Κ. Ροζάκου

6

3

8.                    

520060

Μεθοδολογία της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

D. Riboli

6

3

9.                    

520204

Ανθρωπολογία της Γλώσσας

Σ. Μπουκάλα

6

3

10.                 

520210

Βασικές Θεωρίες στην Εγκληματολογία

Σ. Βιδάλη

6

3

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 30 ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Α/Α

Κ.Μ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ

ECTS

(πιστωτικές μονάδες)

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚ./ εβδομάδα

11.                 

520031

Ανθρωπολογικές Θεωρίες της Οικογένειας και της Συγγένειας

Ε. Τουντασάκη

6

3

12.                 

520032

Ανθρωπολογία της Θρησκείας και των Συμβολικών Συστημάτων

Γ. Μακρής

6

3

13.                 

520033

Ανθρωπολογία του Σώματος

Δ.-Μ. Βαρβαρέζου

Διδάσκουσα ΕΣΠΑ

6

3

14.                 

520047

Αστική Ανθρωπολογία

Λ. Οικονόμου

6

3

15.                 

520084

Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις της Μετανάστευσης

Γ. Τσιμουρής

6

3

Δ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ) 30 ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Α/Α

Κ.Μ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ

ECTS

(πιστωτικές μονάδες)

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚ./ εβδομάδα

16.                 

520046

Οικονομική Ανθρωπολογία

Α. Αγγελίδου

6

3

17.                 

520049

Πολιτική Ανθρωπολογία

Γ. Σαρικούδη Διδάσκουσα ΕΣΠΑ

6

3

18.                 

520059

Σύγχρονη Ανθρωπολογική Θεωρία

Δ. Κόφτη

6

3

19.                 

520129

Ανθρωπολογία του Φύλου

Α. Αθανασίου

6

3

20.                 

520182

Ανθρωπολογικές Θεωρίες του Εθνικισμού και Εθνοτισμού

Α. Νοταράς

6

3

Ε & Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 30 ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Α/Α

Κ.Μ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ECTS

(πιστωτικές μονάδες)

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚ./ εβδομάδα

21.                 

520040

Ανθρωπολογία και Υλικός Πολιτισμός

Π. Καράμπαμπας Διδάσκων ΕΣΠΑ

5

3

22.                 

520064

Ανθρωπολογία των Ισλαμικών Κοινωνιών**

Γ. Μακρής

5

3

23.                 

520103

Ανθρωπολογία της Υγείας

Δ.-Μ. Βαρβαρέζου

Διδάσκουσα ΕΣΠΑ

5

3

24.                 

520106

Ανθρωπολογία του Τουρισμού

Γ. Τσιμουρής

5

3

25.                 

520109

Ταυτότητα, Ετερότητα και Πολυπολιτισμικότητα

Α. Νοταράς

5

3

26.                 

520211

Ανθρωπολογία της Τροφής και του Ποτού

Α. Μελισσινού

5

3

27.                 

520135

Ανθρωπολογία της Ευρώπης και της Ε.Ε.

Σ. Μπουκάλα

5

3

28.                 

520141

Οικονομία και Κοινωνία

Α. Αγγελίδου

5

3

29.                 

520144

Ανθρωπολογία της Βίας και των Συγκρούσεων

Γ. Σαρικούδη Διδάσκουσα ΕΣΠΑ

5

3

30.                 

520149

Ανθρωπολογία και Χώρος

Π. Πετρίδης

5

3

31.                 

520155

Ευρωπαϊκή Ιστορία

Ν. Μαρωνίτη

5

3

32.                 

520160

Ανθρωπολογία άλλων κοινωνιών: Το παράδειγμα των Βαλκανίων

Α. Αγγελίδου

5

3

33.                 

520170

Τεκνοθεσία και Ιατρικά Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή: Ιδεολογίες και Τεχνολογίες της Συγγένειας

Ε. Τουντασάκη

5

3

34.                 

520185

Εθνογραφία της Ρωσίας και των Χωρών της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης

Α. Νοταράς

5

3

35.                 

520188

Μέθοδοι Συλλογής Δεδομένων στην Ποσοτική Έρευνα

Τ. Λεμοντζόγλου

Διδάσκων ΕΣΠΑ

5

3

36.                 

520193

Εθνο-Ιατρική

D. Riboli

5

3

37.                 

520209

Κράτος, Δίκαιο, Κοινωνία και Κοινωνικός Έλεγχος

Σ. Βιδάλη

5

3

38.                 

520214

Νέοι και Έγκλημα

Σ. Βιδάλη

5

3

39.                 

520224

Σύνορα, Μετακίνηση και Εξουσία

Γ. Σαρικούδη Διδάσκουσα ΕΣΠΑ

5

3

40.                 

520198

Anthropology of Tourism (ERASMUS+)***

G. Tsimouris

7,5

3

41.                 

520199

Anthropology of Islamic Societies (ERASMUS+)

G. Makris

7,5

3

42.                 

520207

Identity, Alterity and Multiculturalism (ERASMUS+)***

A. Notaras

7,5

3

                    

ΣΤ & Η  ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ) 30 ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Α/Α

Κ.Μ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ

ECTS

(πιστωτικές μονάδες)

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚ./ εβδομάδα

43.                 

520051

Εθνογραφίες μη Δυτικών Κοινωνιών

Γ. Μακρής

5

3

44. 520105 Ανθρωπολογία των Σύγχρονων Δυτικών Κοινωνιών Εντεταλμένος/η Διδάσκων/ουσα 5 3

45.                 

520138

Πολιτισμική Ανθρωπολογία

Π. Καράμπαμπας Διδάσκων ΕΣΠΑ

5

3

46.                 

520139

Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις του Λαϊκού Πολιτισμού

Λ. Οικονόμου

5

3

47. 520143 Εθνογραφία και Παραδείγματα Επιτόπιας Έρευνας Εντεταλμένος/η Διδάσκων/ουσα 5 3

48.                 

520158

Ελληνική Εθνογραφία

Δ.-Μ. Βαρβαρέζου

Διδάσκουσα ΕΣΠΑ

5

3

49.                 

520163

Κριτική Ανάλυση Λόγου και Ανθρωπολογία

Σ. Μπουκάλα

5

3

50.                 

520172

Ανθρωπολογία και Οριενταλισμός: Ζητήματα Αποικιοκρατίας

Ε. Αβραμοπούλου

5

3

51.                 

520181

Εθνογραφία της Μέσης Ανατολής

Γ. Μακρής

5

3

52.                 

520190

Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων στην Ποσοτική Έρευνα

Τ. Λεμοντζόγλου

Διδάσκων ΕΣΠΑ

5

3

53.                 

520194

Ψηφιακή Ανθρωπολογία

Π. Πετρίδης

5

3

54.                 

520215

Αντεγκληματική Πολιτική

Σ. Βιδάλη

5

3

55.                 

520221

Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις της Ανθρωπιστικής Δράσης

Κ. Ροζάκου

5

3

56.                 

520222

Ανθρωπολογία των Νεανικών Πολιτισμών**

Ν.-Α. Κουτσούγερα

5

3

57.                 

520223

Γλώσσα, Μνήμη και Ταυτότητα στην Ελληνόφωνη Κάτω Ιταλία

Χρ. Πετροπούλου

5

3

58.                 

520225

Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών

Χρ. Κανάκη & Γ. Λειβανά

5

3

59.                 

520232

Ζητήματα Επιστημολογίας των Κοινωνικών Επιστημών

Α.  Λαβράνου

5

3

60.                 

520234

Ανθρωπολογία και Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Π. Πετρίδης

5

3

61.                 

520230

Critical Discourse Analysis (ERASMUS+)***

S. Boukala

7,5

3

62.                 

520236

Digital Anthropology

(ERASMUS+)***

P. Petridis

7,5

3

63.                 

520240

Anthropology of Youth Cultures

(ERASMUS+)

N.-A. Koutsougera

7,5

3

62.                 

520145

Διδακτική της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και των Κοινωνικών Επιστημών: Πειραματικές Μορφές Διδασκαλίας

Γ. Τσιμουρής

10

3

63.                 

520233

Κριτική Θεωρία

Α. Λαβράνου

10

3

64.

520499

Πτυχιακή Εργασία

 

15

 

65.

52099

Πρακτική Άσκηση

 

5

 

 

*   Στο πλαίσιο του μαθήματος προβλέπεται εβδομαδιαία φροντιστηριακή άσκηση δύο ωρών σε δύο ομάδες (Γ. Λειβανά).

** Το μάθημα θα διδαχθεί στα αγγλικά.

*** Το μάθημα απευθύνεται μόνο σε φοιτητές/τριες Erasmus.

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Άμεση πρόσβαση, με ένα κλικ, σε όλες τις χρήσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες καθημερινής χρήσης.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τελευταία Νέα

Διαλέξεις - Εκδηλώσεις

testimonial author Τα Όρια της Δημοκρατίας. Η συμμετοχή ως Διανεμητικό Πρόβλημα

Διάλεξη του καθηγητή κ. Stephan Lessenich στις 14 Νοεμβρίου 2022 στις 6μμ. Η διάλεξη είναι ανοιχτή προς όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Ruth Benedict

Πολιτική & Οδηγίες

Εικόνες

Επικοινωνήστε

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ.: +30 210 920 1047, +30 210 920 1406
Email: santhrop'@'panteion.gr

Τοποθεσία

Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα

Προσωπικά δεδομένα

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του και απαιτούνται για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην πολιτική απορρήτου. Αποδεχόμενοι αυτό Ή κάνοντας κύλιση σε αυτήν τη σελίδα Ή συνεχίζοντας την περιήγηση, συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου μας.