Το τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας υποδέχεται με σχέση ακαδημαϊκής σύνδεσης (affiliation), υποψήφιους/ες διδάκτορες, μεταδιδάκτορες και καθηγητές/τριες από πανεπιστήμια της Ευρώπης, των ΗΠΑ και της Αυστραλίας που εκπονούν έρευνα στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής τους σύνδεσης με το τμήμα οι ερευνητές/τριες προσφέρουν σεμινάρια, διαλέξεις και συμμετέχουν στις επιστημονικές και ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος.

 

 

ΜΗΤΡΩΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΣΥΝΔΕΣΗΣ (AFFILIATION)

ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

2013-κ.ε.

 

Seferović Jelena, Ερευνήτρια

Τμήμα Προέλευσης: Institute for Anthropological Research, Zagreb

Θέμα Έρευνας: Teaching the history of psychosocial consequences of sexual violence in the context of female psychiatric patients

Επιστημονική Συνεργασία: Καθηγήτρια Αθηνά Αθανασίου

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: 05-30 Ιουνίου 2023 (ΓΣΕΣ 18/01/2023)

 

Meltem Ahiska

Τμήμα Προέλευσης: Boğaziçi University, Turkey

Θέμα Έρευνας: The Imperial Complex: Monumentalization, Counter-monumentalization, and Chronotopes of Nationalism in Turkey

Επιστημονική Συνεργασία: Καθηγήτρια Αθηνά Αθανασίου

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: Μάρτιος - Ιούνιος 2017 (ΓΣΕΣ 09/12/2016)

 

Heath Cabot

Τμήμα Προέλευσης: College of the Atlantic, Maine, USA

Θέμα Έρευνας: Migration, asylum, and humanitarian ethics in Greece and the European Union; the anthropology of organizations, NGOs, and cultures of advocacy; language, narrative, and translation; and urban memory

Επιστημονική Συνεργασία: Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Τσιμουρής

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: Εαρινό εξάμηνο 2015 (ΓΣΕΣ 13/11/2013)

Alicia Valdes

Τμήμα Προέλευσης: University of Barcelona

Θέμα Έρευνας: Intersectionality and Resistance in Contemporary Athens

Εποπτεία στο Πάντειο: Καθηγήτρια Αθηνά Αθανασίου

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: 01/09/22 - 30/09/22 (ΣΥΝ. 06/07/2022)

 

Nicolai von Eggers Mariegaard

Τμήμα Προέλευσης: Danish Institute of Athens, Greece

Θέμα Έρευνας: Metabolisms. Political Change and the Foundations of Political Science

Εποπτεία στο Πάντειο: Καθηγήτρια Αθηνά Αθανασίου

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: 2018 (ΓΣΕΣ 17/01/2018)

 

Σύνθια-Ελένη Μαλακάση

Τμήμα Προέλευσης: European University Institute, Italy

Θέμα Έρευνας: Μαιευτική περίθαλψη προσφύγων και μεταναστριών χωρίς χαρτιά σε τέσσερις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εποπεία στο Πάντειο: Καθηγήτρια Αθηνά Αθανασίου και Αναπλ. Καθηγητής Γιώργος Τσιμουρής

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: Ιούνιος 2017 - Αύγουστος 2018 (ΓΣΕΣ 31/01/2018)

 

Κωνσταντίνος Καλαντζής

Τμήμα Προέλευσης: UCL, UK

Θέμα Έρευνας: Citizens of photography: The camera and the political imagination

Εποπτεία στο Πάντειο: Επίκουρη Καθηγήτρια Ελεάνα Γιαλούρη

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: Ιούνιος 2017 - Αύγουστος 2018 (ΓΣΕΣ 03/05/2017)

 

Signe Meisner Christensen

Τμήμα Προέλευσης: Aarhus University, Denmark

Θέμα Έρευνας: Precarious Infrastructures: Self organized practices in contemporary art field and spaces of radical alterity

Εποπτεία στο Πάντειο: Καθηγήτρια Αθηνά Αθανασίου

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: 2 Ιουνίου 2017 - 31 Ιουλίου 2017 (ΓΣΕΣ 02/06/2017)

 

Nurdan Turker

Τμήμα Προέλευσης: Yeditepe University, Turkey

Θέμα Έρευνας: Visual Narratives, Stories of Imbriot and Istambulite “Romioi Orthodox”

Εποπτεία στο Πάντειο: Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Τσιμουρής

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: Ιούλιος 2017 - Ιούλιος 2018 (ΓΣΕΣ 05/04/2017)

 

Briginda Marovelli

Τμήμα Προέλευσης: Trinity College, Dublin, Ireland

Θέμα Έρευνας: Sharecity: Assessing the practice and sustainability potential of city-based food-sharing economies

Εποπτεία στο Πάντειο: Καθηγήτρια Αθηνά Αθανασίου

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: Μάιος 2017- Οκτώβριος 2017 (ΓΣΕΣ 04/05/2018)

 

Chrisoula Lionis

Τμήμα Προέλευσης: University of New South Wales, Australia

Θέμα Έρευνας: Her project aims to unpack how humour in cultural production operates as a mature defense mechanism against trauma, and how it undermines stereotypes, subverts authority structures, and reconfigures relationships to places and identities

Εποπτεία στο Πάντειο: Επίκουρη Καθηγήτρια Ελεάνα Γιαλούρη

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: Απρίλιος - Δεκέμβριος 2017 (ΓΣΕΣ 29/03/2017)

 

Ευγενία Ρούσσου

Τμήμα Προέλευσης: Centre for Research in Social Anthropology (CRIA), New University of Lisbon, Portugal

Θέμα Έρευνας: Religion in / of Crisis: pluralism, spiritual creativity and healing in Portugal and Greece.

Εποπτεία στο Πάντειο: Αναπλ. Καθηγήτρια Αθηνά Αθανασίου

Έτος επιστημονικής σύνδεσης: 2014

 

Κωστής Καλαντζής

Τμήμα Προέλευσης: University College London, UK

Θέμα Έρευνας: Έρευνα σε υλικό που αφορά την κρίση και τις προσλήψεις της Γερμανίας στη σύγχρονη Ελλάδα..

Εποπτεία στο Πάντειο: Επίκουρη Καθηγήτρια Ελεάνα Γιαλούρη

Έτος επιστημονικής σύνδεσης: Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014


 

Valeth Xenia

Τμήμα Προέλευσης: University of Seville, Spain

Θέμα Έρευνας: Gender Relations in Social Movements and the Persistence of Self-Managed Infrastructures: a Joint Ethnography in and around Exarchia (Athens)

Εποπτεία στο Πάντειο: Επίκουρη Καθηγήτρια Ειρήνη Αβαραμοπούλου

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: 15/03/23 - 15/06/23 (ΣΥΝ 14/12/2022)

 

Μποτονάκη Ναταλία

Τμήμα Προέλευσης: Universidad Carlos III de Madrid, Spain

Θέμα Έρευνας: Violence, Performativity, Aestheticization: an exploration of a social movements and mobilization in the 21st century

Εποπτεία στο Πάντειο: Καθηγήτρια Αθηνά Αθανασίου

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: 01/03/23 - 30/05/23 (ΣΥΝ 02/11/2022)

 

Kavuş Helin Kardelen

Τμήμα Προέλευσης: Middle East University, Ankara, Turkey

Θέμα Έρευνας: A New Wave of “High-Skilled” Migration from Turkey: Call Centre Workers in Athens

Εποπτεία στο Πάντειο: Επίκουρη Καθηγήτρια Δήμητρα Κόφτη

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: 15/03/23 - 15/03/24 (ΣΥΝ 05/10/2022)

 

Gu Jiapei

Τμήμα Προέλευσης: Lingnan University, Hong Kong

Θέμα Έρευνας: Is Racism a Myth in China: Critical Discourse Analysis of Online Discursive Representations of Africans in China

Εποπτεία στο Πάντειο: Επίκουρη Καθηγήτρια Σαλώμη Μπουκάλα

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: 16/01/23 - 15/07/23 (ΣΥΝ 13/04/2022)

 

Lindsay Rachael

Τμήμα Προέλευσης: Cambridge University, UK

Θέμα Έρευνας: Agency through time among young people from Pakistan in Greece

Εποπτεία στο Πάντειο: Επίκουρη Καθηγήτρια Ειρήνη Αβαραμοπούλου

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: 02/11/22 - 31/12/23 (ΣΥΝ 02/11/2022)

 

Daminelli Luca

Τμήμα Προέλευσης: University of Genoa, Italy

Θέμα Έρευνας: Temporal borders. Migrant subjectivities in the contemporary European space-time

Εποπτεία στο Πάντειο: Επίκουρη Καθηγήτρια Αικατερίνη Ροζάκου

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: 01/11/22 - 28/02/23 (ΣΥΝ 05/10/2022)

 

Lopata-Varkas Lucy

Τμήμα Προέλευσης: University College London, UK

Θέμα Έρευνας: (Re)making Jewish Heritage in Greece: An Ethnographic Study

Εποπτεία στο Πάντειο: Επίκουρη Καθηγήτρια Δήμητρα Κόφτη

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: 01/10/22 - 01/03/23 (ΣΥΝ 05/10/2022)

 

Lad Yash

Τμήμα Προέλευσης: University College London, UK

Θέμα Έρευνας: Investigating Multiculturality in Greece’s Solidarity Clinics

Εποπτεία στο Πάντειο: Επίκουρη Καθηγήτρια Αικατερίνη Ροζάκου

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: 15/05/22 - 15/07/22 (ΣΥΝ 06/07/2022)

 

Elena Zoe Dennie

Τμήμα Προέλευσης: University College London, UK

Θέμα Έρευνας: Pnevma Resonance: Performance Art Making in Athens, Greece

Εποπτεία στο Πάντειο: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Diana Riboli

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: 01/02/22 - 30/04/23 (ΣΥΝ 19/01/2022)

 

Paul Melas

Τμήμα Προέλευσης: Univesrsity of California, Low Angeles (UCLA), USA

Θέμα Έρευνας: Care and the Ascetic Life on Mount Athos, Greece

Εποπτεία στο Πάντειο: Kαθηγητής Γεράσιμος Μακρής

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: Ακαδημαϊκό έτος 2022-23 (ΣΥΝ 03/09/2021)

 

Sharon Jacobs

Τμήμα Προέλευσης: University of Pennsylvania, USA

Θέμα Έρευνας: Refugee solidarity in Athens

Εποπτεία στο Πάντειο: Επίκουρη Καθηγήτρια Αικατερίνη Ροζάκου

Διαστήματα επιστημονικής σύνδεσης: 01/01/2022 - 31/12/2022 (ΣΥΝ 22/06/2021) και 01/01/23 - 31/12/23 (ΣΥΝ 02/11/2022)

 

Κate Phipps

Τμήμα Προέλευσης: Queen Mary University of London, UK

Θέμα Έρευνας: Memories and Traces of Migration in Athens

Εποπτεία στο Πάντειο: Επίκουρη Καθηγήτρια Ειρήνη Αβραμοπούλου

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: 07/10/21 - 07/08/22 (ΣΥΝ 22/06/2021)

 

Christina Sternisa

Τμήμα Προέλευσης: University of Graz, Austria

Θέμα Έρευνας: Places of Remembrance of Resistance during the German Occupation in Athens. Cross-generational Continuities, Ruptures and Memory Constructions(ites)

Εποπτεία στο Πάντειο: Επίκουρη Καθηγήτρια Ειρήνη Αβραμοπούλου

Διαστήματα επιστημονικής σύνδεσης: 07/10/20 - 30/04/21 (ΣΥΝ 07/10/2020) και 01/07/21 - 30/09/2021 (ΣΥΝ 22/06/2021 και 03/09/2021)

 

Μιχαέλα Κοροδήμου

Τμήμα Προέλευσης: University of Liege, Belgium

Θέμα Έρευνας: Placemaking in displacement

Εποπτεία στο Πάντειο: Αναπληρωτής Καθηγητής Λεωνίδας Οικονόμου

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: Ιανουάριος - 31 Οκτωβρίου 2020 (ΣΥΝ 22/01/2020)

 

Αμαλία Γιαννούτσου

Τμήμα Προέλευσης: Universitat Autonoma de Barcelona, Spain

Θέμα Έρευνας: (In)Disciplined bodies and school rituals. Tactics of resistance and empowerment through performance ethnography

Εποπτεία στο Πάντειο: Καθηγήτρια Αθηνά Αθανασίου

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: 17 Σεπτεμβρίου - 17 Ιανουαρίου 2020 (ΣΥΝ 26/06/2019)

 

Alvaro Ramirez

Τμήμα Προέλευσης: Universitat Autonoma de Barcelona, Spain

Θέμα Έρευνας: Excessive solidarities: Affect, experience and political subjectivity in the solidarity movements of the “refugee crisis”

Εποπτεία στο Πάντειο: Επίκουρη Καθηγήτρια Ειρήνη Αβραμοπούλου

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: 15 Σεπτεμβρίου - 15 Δεκεμβρίου 2019 (ΣΥΝ 26/06/2019)

 

Feryal Tansung

Τμήμα Προέλευσης: Bahçeşehir University, Turkey

Θέμα Έρευνας: Contested Citizenship: Intercommunal Survival in the Aegean Islands

Εποπτεία στο Πάντειο: Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Τσιμουρής

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (ΣΥΝ 03/04/2019)

 

Ιωνάννα Μανουσάκη-Αδαμοπούλου

Τμήμα Προέλευσης: University College London, UK

Θέμα Έρευνας: From ‘people on the move’ to lives at a standstill: Multiple humanitarianisms, refugee rights and in/formal processes of integration in post-‘emergency’ Greece

Εποπτεία στο Πάντειο: Καθηγήτρια Αθηνά Αθανασίου και Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Τσιμουρής

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: 13 Μαρτίου 2019- (ΣΥΝ 13/03/2019)

 

John Ryan Karlin

Τμήμα Προέλευσης: California Institute of Integral Studies – San Francisco, USA

Θέμα Έρευνας: Exilic Spaces in the Contemporary World-System: Greece, Athens, Exarcheia

Εποπτεία στο Πάντειο: Επίκουρη Καθηγήτρια Ουρανία Αστρινάκη

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: Φθινόπωρο 2019 - Άνοιξη 2020 (ΣΥΝ 16/01/2019)

 

Σταμάτης Αμαριανάκης

Τμήμα Προέλευσης: Universitat Autonoma de Barcelona, Spain

Θέμα Έρευνας: Authoritative Economic Models, Everyday Struggles and Grassroots Responses to the Crisis in a Greek County Town: The case of Chalkida

Εποπτεία στο Πάντειο: Επίκουρη Καθηγήτρια Αλίκη Αγγελίδου

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (ΣΥΝ 14/11/2018)

 

Alex Edney-Browne

Τμήμα Προέλευσης: University of Melbourne, Australia

Θέμα Έρευνας: Emotional and Socio-psychological and physiological effects of drone warfare

Εποπτεία στο Πάντειο: Καθηγήτρια Αθηνά Αθανασίου

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: Μάρτιος - Ιούνιος 2017 (ΓΣΕΣ 8/02/2017)

 

Αλεξία Λιακουνάκου

Τμήμα Προέλευσης: University College London, UK

Θέμα Έρευνας: A demand for beauty: botox and other cosmeceuticals in Greece

Εποπτεία στο Πάντειο: Καθηγήτρια Ελένη Παπαγαρουφάλη

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

 

Tyler Boersen

Τμήμα Προέλευσης: New School for Social Research, New York, USA

Θέμα Έρευνας: His research is concerned with insolvency as a concept that demands historical and affective assessments of self, in addition to economic and legal dimensions that give the fieldwork a site or events on which to focus

Εποπτεία στο Πάντειο: Καθηγήτρια Αθηνά Αθανασίου

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: Ιούλιος - Δεκέμβριος 2016 (ΓΣΕΣ 25/06/2016)

 

Letizia Bonanno

Τμήμα Προέλευσης: Manchester University, UK

Θέμα Έρευνας: An Ethnography of Ethics and Crisis: the Greek Neoliberal Politics of Health in the in the aftermath of 2008 Crisis

Εποπτεία στο Πάντειο: Aναπληρώτρια Καθηγήτρια Αθηνά Αθανασίου

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: Φεβρουάριος - Δεκέμβριος 2016 (ΓΣΕΣ 10/02/2016)

 

John Ryan Karlin

Τμήμα Προέλευσης: California Institute of Integral Studies – San Francisco, USA

Θέμα Έρευνας: Exilic Spaces in the Contemporary World-System: Greece, Athens, Exarcheia

Εποπτεία στο Πάντειο: Επίκουρη Καθηγήτρια Ουρανία Αστρινάκη

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: Φεβρουάριος - Δεκέμβριος 2016 (ΓΣΕΣ 10/02/2016)

 

John Damien Karanicolas

Τμήμα Προέλευσης: Anthropology and Development Studies, University of Adelaide, Australia

Θέμα Έρευνας: “Art and Crisis in Athens: Understanding the Social Impact of the Crisis through the Analysis of Networks, Symbols and Spaces which constitute Athens’ Art scene”.

Εποπτεία στο Πάντειο: Αναπληρωτής Καθηγητής Λεωνίδας Οικονόμου

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσηςΑκαδημαϊκό έτος 2015-2016 (ΓΣΕΣ 29/10/15)

 

Μάριος Χατζηπροκοπίου

Τμήμα Προέλευσης: Aberystwyth University, UK

Θέμα έρευνας: Σύγχρονες καλλιτεχνικές επιτελέσεις του θρήνου (performances of lament) στην πόλη της Αθήνας

Εποπτεία στο Πάντειο: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αθηνά Αθανασίου

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: 2015-2016 ( ΓΣΕΣ 28/05/14)

 

Διονυσία Μάνεση

Τμήμα Προέλευσης: Goldsmiths College University of London, UK

Θέμα Έρευνας: Being Greek, Going Queer: Queer selves and resistances in a time of crisis

Εποπτεία στο Πάντειο: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αθηνά Αθανασίου

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: 2013-2014

 

Hasan Münüsoğlu

Τμήμα Προέλευσης: Ankara University, Turkey

Θέμα Έρευνας: An ethnographic study on the Ιmvrosian identity in the context of cultural memory

Εποπτεία στο Πάντειο: Aναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Τσιμουρής

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: Σεπτέμβριος 2013 - Ιούλιος 2014 (ΓΣΕΣ 19/06/2013)

 

Evy Vourlidis

Τμήμα Προέλευσης: George Washington University, USA (Υπότροφος Fullbright)

Θέμα Έρευνας:

1) Η στάση των φοιτητών/τριών του Παντείου στην κρίση (2012-2013)
2) Making the Global Local in the Greek Financial Crisis (2013-2014)

Εποπτεία στο Πάντειο: Καθηγήτρια Δήμητρα Γκέφου-Μαδιανού

Διάστημα επιστημονικής σύνδεσης: 2012-2014


 

 

 

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Άμεση πρόσβαση, με ένα κλικ, σε όλες τις χρήσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες καθημερινής χρήσης.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τελευταία Νέα

Διαλέξεις - Εκδηλώσεις

testimonial author Τα Όρια της Δημοκρατίας. Η συμμετοχή ως Διανεμητικό Πρόβλημα

Διάλεξη του καθηγητή κ. Stephan Lessenich στις 14 Νοεμβρίου 2022 στις 6μμ. Η διάλεξη είναι ανοιχτή προς όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Ruth Benedict

Πολιτική & Οδηγίες

Εικόνες

Επικοινωνήστε

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ.: +30 210 920 1047, +30 210 920 1406
Email: santhrop'@'panteion.gr

Τοποθεσία

Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα

Προσωπικά δεδομένα

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του και απαιτούνται για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην πολιτική απορρήτου. Αποδεχόμενοι αυτό Ή κάνοντας κύλιση σε αυτήν τη σελίδα Ή συνεχίζοντας την περιήγηση, συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου μας.