Ωρολόγιο Πρόγραμμα

pdf blue small

 

 

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

 

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 11/10/2021

ΛΗΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ     21/01/2022
 

Αθήνα, 06-10-2021

                                                                                                 Αρ.Πρωτ. 10119

logo

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

Κ.Μ. 520195          

Πληροφοριακή παιδεία: Μεθοδολογία αναζήτησης,  αξιολόγησης και χρήσης πηγών ****    

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: ΕΔΙΠ Χρ. Κανάκη

Αίθουσα                            Ώρα                  

    102                            09:00-11:00

 

Κ.Μ. 520155

Ευρωπαϊκή Ιστορία Νεότερων Χρόνων ***  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ  Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Αναπλ. Καθηγήτρια Ν. Μαρωνίτη

Αίθουσα                            Ώρα                  

    102                           11:30-13:30

 

Κ.Μ. 520172

Ανθρωπολογία και Οριενταλισμός: Zητήματα Αποικιοκρατίας

ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Επίκ. Καθηγήτρια Ειρ. Αβραμοπούλου

 Αίθουσα                            Ώρα                  

      Α1                            11:30-13:30

 

Κ.Μ 520040

Ανθρωπολογία και Υλικός Πολιτισμός

ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκων : Στ. Αμαριανάκης, «Πανεπιστημιακός υπότροφος  με το Πρόγραμμα «Απόκτηση διδακτικής εμπειρίας»   

Αίθουσα                         Ώρα                  

      Α1                        14:00-16:00

 

K.Μ. 520003

Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία I (Προαπαιτούμενο)*  (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: ΕΔΙΠ, Αικ. Μελισσινού

Αίθουσα                            Ώρα                  

      Β5                         14:00-16:00

 

Κ.Μ. 520200

Anthropology and Popular Culture (ERASMUS+)*****

Διδάσκων: L. Economou

Αίθουσα                            Ώρα                  

      A4                           14:00-16:00

 

Κ.Μ. 520103

Ανθρωπολογία της Υγείας

ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: A. Σιμάτη, Πανεπιστημιακή υπότροφος με το Πρόγραμμα «Απόκτηση διδακτικής εμπειρίας»   

    Αίθουσα                        Ώρα                  

        Α1                         16:30-18:30 

 

Εκπόνηση Επιστημονικής Εργασίας και Συγκρότηση Βιβλιογραφίας******

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Γ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: ΕΔΙΠ, Αικ. Μελισσινού

Αίθουσα                             Ώρα

      Α2                           16:30-18:30 (1,8,15,22,29 Νοεμβρίου)

 

Κ.Μ. 520089

Εισαγωγή στην Κοινωνική Θεωρία**  (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ  A΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ  

Διδάσκουσες: Καθηγήτρια Αλ. Λαβράνου, ΕΔΙΠ Ν.-Αικ. Κουτσούγερα

    Αίθουσα                        Ώρα                  

      Α4                        17:15-19:15

 

 ΤΡΙΤΗ

Κ.Μ. 520032

Ανθρωπολογία της Θρησκείας και των Συμβολικών Συστημάτων

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκων: Καθηγητής Γ. Μακρής

Αίθουσα                            Ώρα                  

Αμφιθέατρο 2              09:00- 11:00

 

Κ.Μ. 520193

Εθνο-Ιατρική

ΕΠΙΛΟΓΗΣ    Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Aναπλ. Καθηγήτρια D. Riboli

Αίθουσα                               Ώρα                  

    Α1                              09:00- 11:00

 

Κ.Μ. 520031

Ανθρωπολογικές θεωρίες της οικογένειας και της συγγένειας

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ  Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Ειρ. Τουντασάκη

Αίθουσα                              Ώρα                  

    301                            11:30- 13:30

 

K.M. 520217

Anthropology of Human Rights and Activism (ERASMUS+)*****

Διδάσκουσα: Eir. Avramopoulou

Αίθουσα                            Ώρα                  

    A4                           11:30-13:30

 

Κ.Μ 520106

Ανθρωπολογία του Τουρισμού

ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄-Ζ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκων: Αναπλ. Καθηγητής Γ. Τσιμουρής

Αίθουσα                            Ώρα                  

    Α1                             14:00-16:00

 

Κ.Μ. 520089

Εισαγωγή στην Κοινωνική Θεωρία**   

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ  A΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ  

Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Aλ. Λαβράνου

                       Ώρα                  

                16:30- 18:30

Η διδασκαλία θα πραγματοποιηθεί μετά  από ανακοίνωση της διδάσκουσας στο eclass του μαθήματος.

 

Κ.Μ. 520105

Aνθρωπολογία των Σύγχρονων Δυτικών Κοινωνιών

ΕΠΙΛΟΓΗΣ  Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝOY

Διδάσκων: Καθηγητής Λ. Οικονόμου

Αίθουσα                            Ώρα                  

    Α1                             16:30-18:30

 

Κ.Μ. 520144

Ανθρωπολογία της βίας και των συγκρούσεων

ΕΠΙΛΟΓΗΣ  Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝOY

Διδάσκουσα: Επίκ. Καθηγήτρια Ουρ. Αστρινάκη

                       Ώρα                                                 

                19.00-21.00

Η διδασκαλία θα πραγματοποιηθεί μετά  από ανακοίνωση της διδάσκουσας στο eclass του μαθήματος.

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

 

Κ.Μ. 520188

Μέθοδοι Συλλογής Δεδομένων στην Ποσοτική ΄Ερευνα

ΕΠΙΛΟΓΗΣ    Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκων: Τρ. Λεμοντζόγλου, «Πανεπιστημιακός υπότροφος  με το Πρόγραμμα «Απόκτηση διδακτικής εμπειρίας»   

Αίθουσα                            Ώρα                  

    Α1                             09:00-11:00

 

Κ.Μ. 520195          

Πληροφοριακή παιδεία: Μεθοδολογία αναζήτησης,  αξιολόγησης και χρήσης πηγών ****   (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: ΕΔΙΠ, Γ. Λειβανά

Αίθουσα                            Ώρα                  

    Β5                            09:00-11:00

 

Κ.Μ. 520160

Ανθρωπολογία άλλων κοινωνιών: Το παράδειγμα των Βαλκανίων

ΕΠΙΛΟΓΗΣ    Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Σ.-Ε. Μαλακάση «Πανεπιστημιακή υπότροφος  με το Πρόγραμμα «Απόκτηση διδακτικής εμπειρίας»   

Αίθουσα                            Ώρα                  

    Α1                             11:30-13:30

 

K.Μ. 520003

Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία I Προαπαιτούμενο)*  (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: ΕΔΙΠ, Αικ. Μελισσινού

Αίθουσα                            Ώρα                  

       Α4                           11:30-13:30

 

Κ.Μ. 520129

Ανθρωπολογία του Φύλου

ΕΠΙΛΟΓΗΣ  Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Α. Σιμάτη «Πανεπιστημιακή υπότροφος  με το Πρόγραμμα «Απόκτηση διδακτικής εμπειρίας»   

Αίθουσα                            Ώρα                  

    Α1                             14:00-16:00

 

Κ.Μ. 520155

Ευρωπαϊκή Ιστορία Νεότερων Χρόνων ***  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ  Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ)

Διδάσκουσα: ΕΔΙΠ, Χρ. Πετροπούλου

Αίθουσα                            Ώρα                  

Δ1                                 14:00-16:00

 

Κ.Μ. 520046

Οικονομική Ανθρωπολογία

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ  Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκων : Στ. Αμαριανάκης, «Πανεπιστημιακός υπότροφος  με το Πρόγραμμα «Απόκτηση διδακτικής εμπειρίας»   

 Αίθουσα                            Ώρα                  

Αμφιθέατρο 2             16:30- 18:30

 

Κ.Μ. 520223

Γλώσσα, Μνήμη και Ταυτότητα στην Ελληνόφωνη Κάτω Ιταλία

ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄-Ζ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: ΕΔΙΠ, Χρ. Πετροπούλου

Αίθουσα                            Ώρα                  

      Β5                           16:30-18:30

 

Κ.Μ. 520209

Κράτος, Δίκαιο, Κοινωνία και Κοινωνικός ΄Ελεγχος

ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα:  Καθηγήτρια Σ. Βιδάλη

Αίθουσα                            Ώρα                  

      Α1                            16:30- 18:30

 

Κ.Μ.  520084

Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις της Μετανάστευσης

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκων: Αναπλ. Καθηγητής Γ. Τσιμουρής

Αίθουσα                            Ώρα                  

   102                          19:00- 21:00

 

Κ.Μ. 520183

Ανθρωπολογία και Τέχνη

ΕΠΙΛΟΓΗΣ  Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Αναπλ. Καθηγήτρια  Αν.- Ελ. Γιαλούρη

Αίθουσα                            Ώρα                  

Α1                              19:00- 21:00

 

ΠΕΜΠΤΗ

 

Κ.Μ. 520158

Ελληνική Εθνογραφία

ΕΠΙΛΟΓΗΣ   Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα:  : Σ.-Ε. Μαλακάση «Πανεπιστημιακή υπότροφος  με το Πρόγραμμα «Απόκτηση διδακτικής εμπειρίας»   

Αίθουσα                            Ώρα                  

    Α1                             09:00-11:00

 

Κ.Μ. 520177

Ειδικά θέματα Ευρωπαϊκής ιστορίας του 20ου αιώνα

ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΎ

Διδάσκουσα: Aναπλ. Καθηγήτρια Ν. Μαρωνίτη

Αίθουσα                            Ώρα                  

    Α1                             11:30-13:30

 

K.Μ. 520003

Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία I (Προαπαιτούμενο)*  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Επίκ. Καθηγήτρια Δ. Κόφτη

Αίθουσα                            Ώρα                  

Αμφιθέατρο 2              14:00-16:00

 

Κ.Μ. 520135

Aνθρωπολογία της Ευρώπης και της Ε.Ε.

ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Επίκ. Καθηγήτρια Σ. Μπουκάλα

Αίθουσα                              Ώρα                  

     Α1                             14:00-16:00

 

Κ.Μ. 520064

Ανθρωπολογία των Ισλαμικών Κοινωνιών

ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκων: Καθηγητής Γ. Μακρής

Αίθουσα                            Ώρα                  

Αμφιθέατρο 2              16:30- 18:30

 

Κ.Μ. 520221    

Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις της Ανθρωπιστικής  Δράσης

ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄- Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ  (το μάθημα θα διδαχθεί στα αγγλικά)     

Διδάσκουσα: Eπίκ. Καθηγήτρια  Αικ. Ροζάκου

Αίθουσα                             Ώρα                  

    Γ3                                16:30-18:30

 

Κ.Μ. 520089

Εισαγωγή στην Κοινωνική Θεωρία**  (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ)

 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ  A΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ  

Διδάσκουσες: Καθηγήτρια Αλ. Λαβράνου, ΕΔΙΠ Ν.- Αικ. Κουτσούγερα

Αίθουσα                            Ώρα                  

    Α1                            16:30-18:30

 

Κ.Μ. 520227

Doing Good? Anthropological Perspectives of Humanitarianism (ERASMUS+)*****

Διδάσκουσα: Eπίκ. Καθηγήτρια K. Rozakou

Αίθουσα                             Ώρα                  

    Γ3                                16:30-18:30

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

K.Μ. 520220

Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις της Εργασίας

ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Επίκ. Καθηγήτρια Δ. Κόφτη

Αίθουσα                            Ώρα                  

       Γ3                           09:00-11:00

 

Κ.Μ. 520210

Εισαγωγή στην Εγκληματολογία

ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄- Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα:  Καθηγήτρια Σ. Βιδάλη

Αίθουσα                            Ώρα                  

Αμφιθέατρο 2             11:30- 13:30

 

Κ.Μ. 520198

Anthropology of Tourism (ERASMUS+)*****

Διδάσκων: G. Tsimouris

Αίθουσα                            Ώρα                  

    A1                          11:30- 13:30

 

Κ.Μ. 520204

Ανθρωπολογία της Γλώσσας

ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΎ

Διδάσκoυσα:  Επίκ. Καθηγήτρια Σ. Μπουκάλα

Αίθουσα                            Ώρα                  

   Γ3                             16:30-18:30

 

Κ.Μ. 520025

Ανθρωπολογία της σύγχρονης Ελλάδας

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: Επίκ. Καθηγήτρια Ουρ. Αστρινάκη

                         Ώρα                                               

                  11:00-13:00

Η διδασκαλία θα πραγματοποιηθεί μετά  από ανακοίνωση της διδάσκουσας στο eclass του μαθήματος.

 

Κ.Μ. 520047

Αστική Ανθρωπολογία

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ  Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκων: Καθηγητής Λ. Οικονόμου

Αίθουσα                            Ώρα                  

    102                            14:00-16:00

 

Κ.Μ. 520224

Σύνορα, Μετακίνηση, Εξουσία

ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄-Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΎ

Διδάσκουσα: Eπίκ. Καθηγήτρια Αικ. Ροζάκου

Αίθουσα                            Ώρα                  

   Γ3                              14:00- 16:00

 

Κ.Μ. 520195          

Πληροφοριακή παιδεία: Μεθοδολογία αναζήτησης,  αξιολόγησης και χρήσης πηγών ****   (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διδάσκουσα: ΕΔΙΠ, Γ.Λειβανά

Αίθουσα                            Ώρα                  

    Γ1                            14:00-16:00

 

Κ.Μ. 520155

Ευρωπαϊκή Ιστορία Νεότερων Χρόνων ***  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ  Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ)

Διδάσκουσα: ΕΔΙΠ, Χρ. Πετροπούλου

Αίθουσα                            Ώρα                  

    Α4                            16:30-18:30

 

* Στο πλαίσιο του μαθήματος προβλέπεται εβδομαδιαίο φροντιστήριο δύο ωρών σε δύο ομάδες (Αικ. Μελισσινού).
** Στο πλαίσιο του μαθήματος προβλέπεται εβδομαδιαίο φροντιστήριο δύο ωρών σε δύο ομάδες (Α. Λαβράνου & Ν.-Αικ. Κουτσούγερα).
*** Στο πλαίσιο του μαθήματος προβλέπεται εβδομαδιαίο φροντιστήριο δύο ωρών σε δύο ομάδες (Χ. Πετροπούλου).
**** Στο πλαίσιο του μαθήματος προβλέπεται εβδομαδιαία φροντιστηριακή άσκηση δύο ωρών σε δύο ομάδες (Γ. Λειβανά).
***** Τα μαθήματα απευθύνονται μόνο σε φοιτητές/τριες Erasmus.
****** Το φροντιστηριακό σεμινάριο διεξέγεται τρεις φορές μέσα στην ακαδημαϊκή χρονιά, και σε πέντε κάθε φορά δίωρες συναντήσεις για ορισμένο αριθμό ατόμων.

 

 

Η Πρόεδρος του τμήματος

Καθηγήτρια Ε. Τουντασάκη

 

 

 

 

 

 

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Βιβλιοθήκη

ergastirio logo

ergastirio logo

panteion banner

panteion banner

erasmus banner

eakapp

erasmus banner

erasmus banner

eakapp

panteion banner

diaugeia

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 920 1047,  +30 210 920 1406
  santhrop'@'panteion.gr
  Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα